Terapie Kraniosakrální

Jde o velice jemnou, ale o to víc účinnou neinvazivní manipulativní techniku, která se používá k hledání a následnému řešení problémů. Tato technika pomáhá a navádí organismus k vylepšení fungování mozku a míchy, rozptyluje negativní působení stresu, celkově zlepšuje zdravotní stav a zvyšuje odolnost organismu, tedy imunitní systém.

Kraniosakrální biodynamika či terapie funguje na principu využití znalosti cirkulace mozkomíšního moku. Ruce terapeuta vnímají kraniosakrální rytmus i přes oblečení a následně mohou ovlivňovat jeho kvalitu i frekvenci v případě zjištění nepravidelnosti nebo disharmonie. Je to velmi důležitá část ošetření, protože nerovnováha kraniosakrálního rytmu způsobuje mnoho zdravotních a psychických potíží a úpravou rytmu se postupně zharmonizují všechny životně důležité pochody v těle a tím se nastartuje správné fungování celého organismu a jeho samoléčebný proces.

Kraniosakrální terapie má hluboký relaxační a meditativní účinek. Pracuje na holistickém principu, což znamená, že to, co ji zajímá, je hlavně důvod vzniku nemoci, teprve až potom, nemoc samotná.Ošetření podporuje v těle vlastní léčivé síly. Skrze orientaci k vnitřnímu zdraví přichází úleva od bolesti a nepohodlí.

Na jaké obtíže dobře reaguje?                                                    
bolesti pohybového aparátu (bolesti zad, šíje, ischias, skolióza, artritida)  
bolesti a potíže nejrůznějšího původu, regenerace těla po úrazech a operacích  
vysoký/nízký krevní tlak  
bolesti žaludku, zažívací obtíže, koliky  
problémy v oblasti středního ucha, tinitus, poruchy sluchu,  
bolesti hlavy, migrény, závratě  
nemoci způsobené utlačením nervů nebo špatným prokrvením některé části mozku  
při stavech oslabené imunity, při přetížení a vyčerpání, při chronické únavě  
poruchy rovnováhy a koordinace pohybů, špatná artikulace, křeče, tiky  
všechny potíže psychosomatického původu, problémy emocionálního charakteru  
psychické i fyzické napětí, stres, chronická únava, nespavost, strachy a úzkosti, deprese  
posttraumatické stavy, poporodní trauma , odblokuje traumata uložená v podvědomí  
poruchy spánku, hyperaktivita, dyslexie, poruchy učení a koncentrace,  
detoxikační účinky, podpora léčby závislostí  


Jak vznikla Kraniosakrální terapie ?
O její vznik se zasloužil Dr. John E. Upledger, lékař zabývající se osteopatickou medicínou, což je věda o kostech. Patřil k prvním západním lékařům, kteří objevili souvislost mezi spontánním vyléčením téměř neřešitelných případů a pochopením nemoci jako učebního procesu. Kraniosakrální terapie ukazuje, že fyzickému projevu nemoci předchází již dlouhou dobu disharmonie na jemněhmotné úrovni, kterou však ze začátku organismus nevnímá či přehlíží.

Dr. Upledger objevil, že mezi pánví, latinsky os sacrum a lebkou, latinsky cranium existuje významná souvislost, která se projevuje v páteřním kanálu, tedy ve spojení mezi os sacrum a os occipitale. Zde pulsuje energie ve formě mozkomíšní tekutiny. Z tohoto zjištění a latinských názvů vznikl název terapie, tedy Kraniosakrální terapie. Techniky této terapie způsobují nejvyšší možnou harmonizaci pulsující energie, a tak aktivují a zároveň maximálně stimulují vlastní léčebné sily těla.

Základní principy Kraniosakrální terapie
1) Přirozená fluktuace mozkomíšního moku, tj. rytmické pulzování uvnitř membrán tvořících ochranný obal mozku a míchy. Mozkomíšní mok se vytváří v mozkových komorách a nakonec je uvolňován ze 4. mozkové komory do prostorů kolem mozku, proudí kolem celého centrálního nervového systému. Mozkomíšní mok je důležitý pto mnoho fyziologických pochodů v lidském těle. Funguje jako tlumič nárazů, snižuje intenzitu jejich působení na nervový systém, poskytuje výživné látky nervovým buňkám, odvádí odpadní látky a toxiny.

2) Motilita Centrálního nervového systému (CNS), tj. vnitřní pulzace buněk. Motilita nervového systému se projevuje jako stoupání a rozšiřování směrem k lebce následované ústupem a zúžením směrem ke kosti křížové.

3) Reciproční napěťová membrána, tj. dura mater neboli tvrdá plena je houževnatá membrána, která obaluje CNS a mozkomíšní mok. Je přímo spojena se všemi kostmi lebeční klenby i kostí křížovou. Lze říci, že tato mebrána propojuje všechny kosti kraniosakrálního systému a zároveň anatomicky vymezuje jeho hranice. Durální membrána, od hlavy až ke kosti křížové, reaguje po celé své délce svým napětím na přirozené pulzování mozkomíšního moku, přičemž projevuje svůj vlastní pohyb, jímž na pulzaci mozkomíšního moku reaguje a kterým ji ovlivňuje.

4) Mobilita lebečních kostí, které se pohybují po tvrdé pleně mozkové a reagují tak na její pohyby vyvolané recipročním napětím. Každá lebeční kost se pohybuje specifickým způsobem. Mobilita kostí patří mezi důležité aspekty kraniosakrální terapie. Poloha a vzájemný pohyb kostí tvoří cennou část klinických informací a v rámci terapie si kosti najdou funkčnější rovnovážější polohu, tkáně se snáze pohybují, orgány, bránice i pojivové tkáně se uvolnía harmonizují, durální membrána rovnoměrněji projevuje své přirozené napětí a tekutiny snáze a zřetelněji proudí.

5) Mobilita kosti křížové, tj. samovolný pohyb kosti křížové mezi kyčelními kostmi, ke kterému dochází díky pulzaci mozkomíšního moku a recipročnímu napětí durální membrány. Kost křížová  projevuje vlastní motilitu (vnitřní pulzaci), která vyvolává pulzující pohyb celé kosti. Ze strukturního hlediska tvoří kost křížová "srdce" celé pánevní oblasti a řídí pánevní dno a dolní končetiny a je tedy tělu nejenom strukturální oporou, ale i oporou energetickou. Kost křížovou a kostrč lze přirovnat ke kotvě celého energetického systému člověka. Ke kosti křížové a kostrči se, pomocí tenkého vlákna tvrdé a měkké pleny mozkové, upíná Centrální nervová soustava.

Novinky

22.09.2018

DUŠE VE SPOJENÍ S TĚLEM SEMINÁŘE V EGYPTĚ

Opět oblíbené seberozvojové semináře v Egyptě

17.09.2017

Pronájem - sdílení terapeutické místnosti Light

Nabízím k pronájmu a sdílení místnost pro  nového kolegu do našeno týmu Angel's Studia. Více info na mobil 608 212 728 Daniela

Rychlý kontakt

gsm

+420 608 212 728

e-mail

angels-studio@email.cz
angels-studio@seznam.cz

facebook youtube