05.04.2022

Sebehodnota je mojí přirozenou součástí vede Daniela Anna Andělová

Milí přátelé, konečně uzrál čas na seminář 

" Sebehodnota je mojí přirozenou součástí ".


Cítit svoji hodnotu, je vnitřní postoj, určitá moudrost a také naše přirozenost. Mnoho z nás zažilo, jaké to je prodírat se pubertou, hledat svoje místo ve světě, postavit se za sebe, být autentičtí v každé situaci a neztratit sama 


sebe. 


Častokrát se stává, že se nám toto nedaří a to z mnoha důvodů, buď je to vlivem starších sourozenců, když jsme vyrůstali, nebo rodiče neměli dost 


času protože hodně pracovali, měli starosti, prostě nevěděli jak na to a nebo jen dali, co sami dostali.


Proto, abychom se cítili sami se sebou v pohodě, znali SVOJI CENU, už víme, že  je  proto třeba NĚCO udělat. 


A když už víme, že je to pro nás potřeba pak přichází otázka JAK, to udělat. 


A na tomto 3x 10 setkání OPRAVDU, když už cítíš tu silnou potřebu změnit NĚCO, aby jsi z okolí vnímal, že tě VIDÍ a SLYŠÍ a že máš 


CENU, dostaneš spoustu podnětů a možností jak si to pro sebe zařídit. Jedná se o jednotlivé techniky, jak můžeš získat 


praktikováním dovednosti, pro cítění  sebe sama a pravidelným procvičováním získat konečně pocit, VÍM CO CHCI, CO POTŘEBUJI 


A CÍTÍM SVOJI HODNOTU.Seminář bude probíhat jak ve skupině tak online, podle situace, víme jak se nám situace hodně mění. 


Součástí bude i oblíbená hluboká meditace na jednotlivá témata. 


Více v programu akcí


Daniela

Novinky

05.04.2022

Sebehodnota je mojí přirozenou součástí vede Daniela Anna Andělová

Setkávání se bude konat v Angel's Studiu jednou za 14 dní a to v  úterý  anebo také v případě nutnosti - nevíme co bude na podzim, online.

17.02.2020

Amorův šíp, knihu objednávejte na:

Řád jako základ milostného života:

Má toto pojetí ještě vůbec nějaké opodstatnění po sexuální revoluci šedesátých let minulého století? 

Wilfried Nelles je toho názoru, že je základem každé vazby mezi dospělými lidmi. Bez ochoty vytvářet vazbu neumožňuje vztah žádný růst - ani v dobrých, ani špatných časech.

Rychlý kontakt

gsm

+420 608 212 728

e-mail

angels-studio@email.cz
angels-studio@seznam.cz

facebook youtube