Osho Dynamická meditace

Katarze a oslava - Sebezrození

Systém dynamické meditace začíná dechem, protože dech má hluboké kořeny v našem bytí. Možná, jste si nevšimli, že pokud můžete změnit svůj dech, můžete změnit mnoho věcí. Když budete pozorní ke svému dechu, uvidíte, že když jste rozzlobení,  máte určitý rytmus dýchání. Když jste zamilování, pak přichází úplně jiný rytmus. Jinak dýcháte, když jste uvolnění, jinak - když jste v napětí. Když máte zlost, nemůžete dýchat tím způsobem, jako když jste uvolnění. Znamená to, že dech je hluboce spojen s mentálním stavem. Když změníte dech, změníte stav mysli, nebo naopak, když změníte stav mysli, změní se dech.První fáze, CHAOTICKÉ DÝCHÁNÍ:

První fází dynamické meditace je deset minut chaotického dýchání. Chaotickým dýcháním je míněno hluboké, rychlé, intenzivní dýchání mimo rytmus, jen nabrat vzduch a vyhodit ho, nádech a výdech s co největší intenzitou a hloubkou.Toto chaotické dýchání odpojí mysl je nepravidelné je totální změnou oproti vašemu naučenému životu. Slouží k tomu, aby rozbilo všechny vaše staré vzorce. Vy jste tělo a mysl; jste tělo/mysl, psycho/somatický. Jste oba dohromady. Proto cokoliv co se děje s vaším tělem, zasahuje i mysl, a cokoliv co se děje s vaší myslí, zasahuje i tělo. Tělo a mysl jsou dva konce jednoho celku. Tělo má vlastní elektrické zdroje. Když do nich uhodíte intenzivnějším dýcháním a větším množstvím  kyslíku, začnou téct. Čím živějším se stáváte, tím více energie vtéká do vašeho systému, a tím méně se budete cítit fyzicky. Budete se více cítit jako energie a méně jako hmota.

Druhá fáze, KATARZE:

Druhou fází dynamické meditace je katarze - uvolnění energetických a emočních bloků v systému. Dnešní doba, která je zaměřená na výkon nám jen těžko dovoluje plynulý průchod emocí, ty pak tvoří energetické bloky ve vašem systému. V této fázi dovolte průchod emocím, pozorujte, co se ve vás děje, když chcete křičet křičte, když chcete plakat plakejte, když chcete vřískat vřískejte, dupejte, smějte se, tančete a spolupracujte s tím co se ve vás rodí. Mnoho věcí, mnoho emocí se uvolní pouhým křikem. Když je křik totální, bude v tom celé vaše bytí. Tato druhá fáze trvá 10 minut.

 

Třetí fáze, HOO:

Třetí fází dynamické meditace je mantra hoo, tento zvuk se požívá jako vnitřní bušení. Když jste se stali prázdní a volní, tento zvuk se může ve vás pohybovat.  Hoo půjde hluboko a udeří zevnitř do vašeho sexuálního centra. Když  je sexuální centrum zasaženo zevnitř, energie začíná proudit uvnitř, tento vnitřní proud energie vás úplně změní. Transformujete se - rodíte sami sebe. Tato třetí fáze trvá také 10 minut.

 

Čtvrtá fáze, STOP A MEDITACE:

Čtvrtá fáze je skokem. Ve čtvrtém kroku zazní STOP! Úplně se zastavte. Jenom dovolte vašemu tělu zůstat v klidu, aby se energie mohla pohybovat v jednom stoupajícím proudu. V tomto buďte pouhým svědkem - stálá pozornost, nic neděláte, pouze zůstáváte svědkem, pouze zůstáváte ze sebou samým žádný pohyb, žádná touha, jen svědectví toho, co se děje. Toto setrvání v centru, v sobě samém je umožněno díky prvním třem krokům. Dokud se neudělají tito tři, nemůžete zůstat se sebou samým. Můžete o tom mluvit, přemýšlet, snít o tom, ale nestane se to, protože nejste připravení. Tato čtvrtá fáze trvá 15 minut.

 

Pátá fáze, OSLAVA:

Pátá fáze je oslava. Nechte vaše tělo, aby se přirozeně pohybovalo, nechte ho projevit se tančete. Možná budete chtít i zpívat. Oslavujte! Tato poslední fáze trvá 15 minut.

Novinky

15.03.2024

Článek Alchymie ženské esence

ALCHYMIE ŽENSKÉ ESENCE, TAJEMSTVÍ, JAK BÝT ŽENOU. O vztazích mezi muži a ženami bylo už řečeno a napsáno mnoho. Co je vlastně Tajemství, jak být ženou? A existuje také tajemství, jak být mužem?, na to se mě často ptají ženy, které na sobě pracují a tím zároveň pracují na vztahu se svým mužem.

17.02.2020

Amorův šíp, knihu objednávejte na:

Řád jako základ milostného života: Má toto pojetí ještě vůbec nějaké opodstatnění po sexuální revoluci šedesátých let minulého století?
Wilfried Nelles je toho názoru, že je základem každé vazby mezi dospělými lidmi. Bez ochoty vytvářet vazbu neumožňuje vztah žádný růst - ani v dobrých, ani špatných časech.

Rychlý kontakt

gsm

+420 608 212 728

e-mail

angels-studio@email.cz
angels-studio@seznam.cz

facebook youtube