Life Coaching

Kouč vede klienty ke spokojenému a naplněnému prožívání a k úspěchu.


Koučink je metoda, která pracuje se strukturou, je praktická a rychle účinkuje. Nabízí se pro řešení řady situací v osobním životě, práci nebo v podnikání. Nabídne možnosti a stanovíte si cíle, jak více rozvinout váš potenciál.  Posílí vaše silné stránky a pojmenováním odstraní bariéry.


Může se jednat o situace, které jsou pro vás nové, náročné a zdají se obtížné. Nebo jde o situaci, kdy je třeba se něco nového naučit nebo při které má proběhnout nějaká změna. Koučink je zároveň účinný při učení se něčeho nového. Skrze dialog s koučem si nastavíte  cíle a také vám bude jasnější způsob, jak jich dosáhnout. Je vhodný v krizových situacích, při zefektivnění práce nebo zlepšení komunikace. Cítíte potřebu sladění soukromého a pracovního života.


Životní a vztahový koučink je určený pro lidi, kteří chtějí:

objevit a lépe využít svůj osobní potenciál,

posílit si sebevědomí,

nalézt životní rovnováhu,

řešit krize nebo potíže v osobních vztazích.


Liší se nějak koučink od PT? Psychoterapeuta vyhledáváme, když máme nějaké problémy, když něčím trpíme. Terapie je často zaměřená do minulosti - snaží se najít příčiny potíží a věří, že když člověk tyto příčiny odhalí a pochopí, jeho potíže se zmírní.


Životní koučink je na rozdíl od terapie určen pro klienty, kteří pouze dočasně potřebují pomoc v nějakém obtížném období svého života. Kouč je v roli partnera v dialogu. Je ve spojení s tím, že klient je schopen nalézt řešení situace. Kouč ho jen vede a nabízí možnosti.  Podporuje a povzbuzuje ho v nastalých nebo pro něj v té chvíli obtížných situacích. Tím mu zprostředkuje možnost, podívat se sám na sebe a na svoji situaci z odstupu takzvaně "jinýma očima". Koučování je zaměřeno do budoucnosti. V koučinku se pracuje s tezí, že má smysl podívat se dopředu.


Stanovujeme spolu:

co konkrétně klient chce nebo potřebuje

co chce, aby bylo v jeho životě jinak nebo líp

co chce změnit 

jakým způsobem to může udělat.

 

Osobní koučink

Osobní koučink probíhá formou setkávání na pravidelných schůzkách a na dialogu klienta a kouče. Je to vztah dvou rovnocenných partnerů, založený na vzájemné důvěře. Každý z nich je přitom expertem v určité oblasti.

 

Klient je tím největším a nejdůležitějším expertem na sebe sama. Zná sám sebe, své silné a slabé stránky, své možnosti a bariéry. Zná svoji práci, svoji profesi a oblast, kterou chce řešit. Zná cíle, kterých chce dosáhnout.

 

Kouč je expertem na oblast koučování. S nadhledem a zkušenostmi z řešení různorodých situací dokáže řešené téma vhodně strukturovat. Klade klientovi v pravou chvíli takové otázky, které mu umožňují podívat se na věc jinýma očima, z jiných úhlů pohledu, uvolnit jeho kreativitu, hledat a nalézat nová a často nečekaná řešení.

 

Jak se postupuje při  koučování?

V prvním sezení kouč s klientem vykomunikují zadání klienta. Specifkují cíle koučinku a připraví plán jakým způsobem stanovených cílů dosáhnout. V dalších sezeních hledají společně kroky, které jsou konkrétní pro daný cíl a jeho naplnění.  a stanovují délku koučování. Při každém sezení si zárověň kouč a klient ověřují pokroky, jichž již bylo dosaženo.

V každém sezení klient dosává zpětnou vazbu od kouče.

Závěrečné sezení obsahuje celkové vyhodnocení a vyjádření spokojenosti klienta s dosaženými změnami. Klient obdrží také doporučení k dalšímu rozvoji.


Jedno sezení s klientem trvá buď 60 nebo 120 minut. Vhodná doba pro  další schůzku je za 1 až 2 týdny. Počet schůzek se stanovuje podle řešeného tématu a nastavených cílů. Pro běžná zadání obvykle postačuje 10 koučovacích sezeni. Pro hlubší, náročnější a trvalejší změny je to více než 10 koučovacích sezení.

 

Daniela Anna Andělová

gsm: 608 212 728

Novinky

22.09.2018

DUŠE VE SPOJENÍ S TĚLEM SEMINÁŘE V EGYPTĚ 2019

Opět oblíbené seberozvojové semináře duben, květen a říjen 2019 v Egyptě

TERMÍNY jarních seminářů 2019:


I.  24. 04. - 04.05.19  ŽÍT V SOULADU S RYTMEM ROKU 


II. 04.05. - 15.05.19 JAK BÝT VE SVÉ SÍLE A SEBEVĚDOMĚ ŽÍT


TERMÍNY podzimních seminářů 2019:


I.  05. - 16. 10.19 RODINNÉ A SYSTEMICKÉ KONSTELACE 


II. 16. -  26.10.19  TAJEMSTVÍ ŽENSKÉHO PÁNEVNÍHO DNA 

17.09.2017

Pronájem - sdílení terapeutické místnosti Light

Nabízím k pronájmu a sdílení místnost pro  nového kolegu do našeno týmu Angel's Studia. Více info na mobil 608 212 728 Daniela

Rychlý kontakt

gsm

+420 608 212 728

e-mail

angels-studio@email.cz
angels-studio@seznam.cz

facebook youtube