30.09.2019

OSHO DYNAMICKÁ meditace každé pondělí, úterý, středu, čtvrtek a pátek

Cítíte, že jste plní emocí a nebo vnímáte potlačené věci ve svém životě? Jste napjatí nebo cítíte v některých věcech svého života tlaky? Přijďte je uvolnit, vybít a vykřičet a také doplnit energii Osho Dynamickou meditací.
Kde: Angel´s Studio

Čas: 
06:30 - 07:30 hod. pondělí, úterý, středa, čtvrtek a pátek

Cena: 150,- Kč

Potvrzení o vaší účasti posílejte na:

gsm: 606 874 963 Daniel

Přijďte včas.

Popis meditace: 

Katarze a oslava - Sebezrození

Systém dynamické meditace začíná dechem, protože dech má hluboké kořeny v našem bytí. Možná, jste si nevšimli, že pokud můžete změnit svůj dech, můžete změnit mnoho věcí. Když budete pozorní ke svému dechu, uvidíte, že když jste rozzlobení,  máte určitý rytmus dýchání. Když jste zamilování, pak přichází úplně jiný rytmus. Jinak dýcháte, když jste uvolnění, jinak - když jste v napětí. Když máte zlost, nemůžete dýchat tím způsobem, jako když jste uvolnění. Znamená to, že dech je hluboce spojen s mentálním stavem. Když změníte dech, změníte stav mysli, nebo naopak, když změníte stav mysli, změní se dech. 

První fáze techniky dynamické meditace je deset minut chaotického dýchání. Chaotickým dýcháním je míněno hluboké, rychlé, intenzivní dýchání mimo rytmus, jen nabrat vzduch a vyhodit ho, nádech a výdech s co největší intenzitou a hloubkou.Toto chaotické dýchání odpojí mysl je nepravidelné je totální změnou oproti vašemu naučenému životu. Slouží k tomu, aby rozbilo všechny vaše staré vzorce. Vy jste tělo a mysl; jste tělo/mysl, psycho/somatický. Jste oba dohromady. Proto cokoliv co se dělá s vaším tělem, zasahuje i mysl, a cokoliv co se dělá s vaší myslí, zasahuje i tělo. Tělo a mysl jsou dva konce jednoho celku. Tělo má vlastní elektrické zdroje. Když do nich uhodíte intenzivnějším dýcháním a větším množstvím  kyslíku, začnou téct. Čím živějším se stáváte, tím více energie vtéká do vašeho systému, a tím méně se budete cítit fyzicky. Budete se více cítit jako energie a méně jako hmota. 

Druhou fází dynamické meditace je katarze- uvolnění energetických a emočních bloků v systému. Dnešní doba, která je zaměřená na výkon nám jen těžko dovoluje plynulý průchod emocí ty pak tvoří energetické bloky ve vašem systému. V této fázi dovolte průchod emocím, pozorujte co se ve vás děje, když chcete křičet křičte, když chcete plakat plakejte, když chcete vřískat vřískejte, dupejte, smějte se, tančete a spolupracujte s tím co se ve vás rodí. Mnoho věcí, mnoho emocí se uvolní pouhým křikem. Když je křik totální, bude v tom celé vaše bytí. Tato druhá fáze trvá 10 minut. 

Třetí fází dynamické meditace je mantra hoo tento zvuk se požívá jako vnitřní bušení. Když jste se stali prázdní a volní, tento zvuk se může ve vás pohybovat toto hoo  půjde hluboko a udeří zevnitř do vašeho sexuálního centra. Když  je sexuální centrum zasaženo zevnitř, energie začíná proudit uvnitř, tento vnitřní proud energie vás úplně změní. Transformujete se - rodíte sami sebe. Tato třetí fáze trvá také 10 minut.

Čtvrtá fáze je skokem. Ve čtvrtém kroku se vyřkne stop! Úplně se zastavte. Jenom dovolte vašemu tělu zůstat mrtvé, aby se energie mohla pohybovat v jednom stoupajícím proudu. V tomto buďte pouhým svědkem - stalá pozornost, nic neděláte, ale pouze zůstáváte svědkem, pouze zůstáváte ze sebou samým žádný pohyb, žádná touha, jen svědectví toho, co se děje. Toto setrvání v centru, v sobě samém je umožněno díky prvním třem krokům. Dokud se neudělají tito tři, nemůžete zůstat se sebou samým. Můžete o tom mluvit, přemýšlet, snít o tom, ale nestane se to, protože nejste připravení. Tato čtvrtá fáze trvá 15 minut.

Pátá fáze je oslava. Nechte vaše tělo, aby se přirozeně pohybovalo, nechte ho projevit se tančete. Možná budete chtít i zpívat. Oslavujte! Tato poslední fáze trvá 15 minut.

Novinky

17.02.2020

Amorův šíp, knihu objednávejte na:

Řád jako základ milostného života:

Má toto pojetí ještě vůbec nějaké opodstatnění po sexuální revoluci šedesátých let minulého století? 

Wilfried Nelles je toho názoru, že je základem každé vazby mezi dospělými lidmi. Bez ochoty vytvářet vazbu neumožňuje vztah žádný růst - ani v dobrých, ani špatných časech.

17.09.2017

Pronájem - sdílení terapeutické místnosti Light

Nabízím k pronájmu a sdílení místnost pro  nového kolegu do našeno týmu Angel's Studia. Více info na mobil 608 212 728 Daniela

Rychlý kontakt

gsm

+420 608 212 728

e-mail

angels-studio@email.cz
angels-studio@seznam.cz

facebook youtube