26.10.2012

Procítit propojení se životem Claire Carre

Na semináři  posílíme naše vlastní vazby spojující nás se spokojeným životem a upevníme se v jistotě toho co je naše skutečná volba pro tento život.

Otevřeme oblast duchovních a psychologických zdrojů, které potřebujeme, abychom byli schopni čelit současné situaci na naší planetě.
 
 
Lektorka: Claire Carre (Francie) Překlad do Češtiny bude zajištěn
Místo konání: Angels Studio Prague, Wenzigova 5, Praha 2 (5 patro)
Cena: 300 Kč ( v hotovosti na místě)
 

Registrace: Zašlete email se svým jménem a telefonním číslem na email: p.barny@post.cz
 
Organizační informace: Peter Bartal 604 539 415
 

Hlubinná ekologie
Je to směr etiky, holistický způsob nazírání na přírodu jako na součást každého člověka a na člověka jako součást celé přírody. Dualita klasické etiky „já a svět“ je tady již nahrazena jedním velkým Já, které zahrnuje v jednom celku celý ekosystém Země, všechny živé bytosti i jejich prostředí.

Hodnota přírody již není odvozena sobeckou užitečností pro člověka, ale má hodnotu sama v sobě a člověk je schopen tuto hodnotu poznat vcítěním a ztotožněním se s ní.

Nástrojem proto je srdce, intuice a emoční inteligence. Prvním úkolem Hlubinné ekologie a „Velkého obratu“ je schopnost každého člověka sám za sebe navázat opět tato spojení.
 

Claire Carré . hlubinnou ekologií se zabývá intenzivně od roku 1989 a semináře na toto téma vedla v Anglii již v roce 1994. Je jedním ze zakládajících členů první výzkumné skupiny ve Velké Británii - Institutu pro Hlubinnou ekologii. S Ph.D Joannou Macy z USA dlouhodobě spolupracuje a pravidelně se účastní jejích aktivit. Současným domovem Claire Caré je Francie, kde je mimo jiné profesionální učitelkou pohybu a tělesného uvědomění v Paříži na VIII. Univerzitě a smyslem její práce je prozkoumat fyzické a smyslové zkušenosti, aby došlo k základnímu propojení v systému mysl-tělo-země


26. října - 18:30 - 21:30
Prožitkový seminář hlubinné ekologie
 
Lektorka: Claire Carre (Francie)
Místo konání:  Angels Studio, Wenzigova 5, Praha 2

Více zde: http://www.peterbartal.cz/products/claire_propojeni_26rijen/

Novinky

17.02.2020

Amorův šíp, knihu objednávejte na:

Řád jako základ milostného života:

Má toto pojetí ještě vůbec nějaké opodstatnění po sexuální revoluci šedesátých let minulého století? 

Wilfried Nelles je toho názoru, že je základem každé vazby mezi dospělými lidmi. Bez ochoty vytvářet vazbu neumožňuje vztah žádný růst - ani v dobrých, ani špatných časech.

17.09.2017

Pronájem - sdílení terapeutické místnosti Light

Nabízím k pronájmu a sdílení místnost pro  nového kolegu do našeno týmu Angel's Studia. Více info na mobil 608 212 728 Daniela

Rychlý kontakt

gsm

+420 608 212 728

e-mail

angels-studio@email.cz
angels-studio@seznam.cz

facebook youtube