Life Coaching

Kouč vede klienty ke spokojenému a naplněnému prožívání a k úspěchu.


Koučink je metoda, která pracuje se strukturou, je praktická a rychle účinkuje. Nabízí se pro řešení řady situací v osobním životě, práci nebo v podnikání. Nabídne možnosti a stanovíte si cíle, jak více rozvinout váš potenciál.  Posílí vaše silné stránky a pojmenováním odstraní bariéry.


Může se jednat o situace, které jsou pro vás nové, náročné a zdají se obtížné. Nebo jde o situaci, kdy je třeba se něco nového naučit nebo při které má proběhnout nějaká změna. Koučink je zároveň účinný při učení se něčeho nového. Skrze dialog s koučem si nastavíte  cíle a také vám bude jasnější způsob, jak jich dosáhnout. Je vhodný v krizových situacích, při zefektivnění práce nebo zlepšení komunikace. Cítíte potřebu sladění soukromého a pracovního života.


Životní a vztahový koučink je určený pro lidi, kteří chtějí:

objevit a lépe využít svůj osobní potenciál,

posílit si sebevědomí,

nalézt životní rovnováhu,

řešit krize nebo potíže v osobních vztazích.


Liší se nějak koučink od PT? Psychoterapeuta vyhledáváme, když máme nějaké problémy, když něčím trpíme. Terapie je často zaměřená do minulosti - snaží se najít příčiny potíží a věří, že když člověk tyto příčiny odhalí a pochopí, jeho potíže se zmírní.


Životní koučink je na rozdíl od terapie určen pro klienty, kteří pouze dočasně potřebují pomoc v nějakém obtížném období svého života. Kouč je v roli partnera v dialogu. Je ve spojení s tím, že klient je schopen nalézt řešení situace. Kouč ho jen vede a nabízí možnosti.  Podporuje a povzbuzuje ho v nastalých nebo pro něj v té chvíli obtížných situacích. Tím mu zprostředkuje možnost, podívat se sám na sebe a na svoji situaci z odstupu takzvaně "jinýma očima". Koučování je zaměřeno do budoucnosti. V koučinku se pracuje s tezí, že má smysl podívat se dopředu.


Stanovujeme spolu:

co konkrétně klient chce nebo potřebuje

co chce, aby bylo v jeho životě jinak nebo líp

co chce změnit 

jakým způsobem to může udělat.

 

Osobní koučink

Osobní koučink probíhá formou setkávání na pravidelných schůzkách a na dialogu klienta a kouče. Je to vztah dvou rovnocenných partnerů, založený na vzájemné důvěře. Každý z nich je přitom expertem v určité oblasti.

 

Klient je tím největším a nejdůležitějším expertem na sebe sama. Zná sám sebe, své silné a slabé stránky, své možnosti a bariéry. Zná svoji práci, svoji profesi a oblast, kterou chce řešit. Zná cíle, kterých chce dosáhnout.

 

Kouč je expertem na oblast koučování. S nadhledem a zkušenostmi z řešení různorodých situací dokáže řešené téma vhodně strukturovat. Klade klientovi v pravou chvíli takové otázky, které mu umožňují podívat se na věc jinýma očima, z jiných úhlů pohledu, uvolnit jeho kreativitu, hledat a nalézat nová a často nečekaná řešení.

 

Jak se postupuje při  koučování?

V prvním sezení kouč s klientem vykomunikují zadání klienta. Specifkují cíle koučinku a připraví plán jakým způsobem stanovených cílů dosáhnout. V dalších sezeních hledají společně kroky, které jsou konkrétní pro daný cíl a jeho naplnění.  a stanovují délku koučování. Při každém sezení si zárověň kouč a klient ověřují pokroky, jichž již bylo dosaženo.

V každém sezení klient dosává zpětnou vazbu od kouče.

Závěrečné sezení obsahuje celkové vyhodnocení a vyjádření spokojenosti klienta s dosaženými změnami. Klient obdrží také doporučení k dalšímu rozvoji.


Jedno sezení s klientem trvá buď 60 nebo 120 minut. Vhodná doba pro  další schůzku je za 1 až 2 týdny. Počet schůzek se stanovuje podle řešeného tématu a nastavených cílů. Pro běžná zadání obvykle postačuje 10 koučovacích sezeni. Pro hlubší, náročnější a trvalejší změny je to více než 10 koučovacích sezení.

 

Daniela Anna Andělová

gsm: 608 212 728

Novinky

15.03.2024

Článek Alchymie ženské esence

ALCHYMIE ŽENSKÉ ESENCE, TAJEMSTVÍ, JAK BÝT ŽENOU. O vztazích mezi muži a ženami bylo už řečeno a napsáno mnoho. Co je vlastně Tajemství, jak být ženou? A existuje také tajemství, jak být mužem?, na to se mě často ptají ženy, které na sobě pracují a tím zároveň pracují na vztahu se svým mužem.

17.02.2020

Amorův šíp, knihu objednávejte na:

Řád jako základ milostného života: Má toto pojetí ještě vůbec nějaké opodstatnění po sexuální revoluci šedesátých let minulého století?
Wilfried Nelles je toho názoru, že je základem každé vazby mezi dospělými lidmi. Bez ochoty vytvářet vazbu neumožňuje vztah žádný růst - ani v dobrých, ani špatných časech.

Rychlý kontakt

gsm

+420 608 212 728

e-mail

angels-studio@email.cz
angels-studio@seznam.cz

facebook youtube