Osho Mandala meditace

Velmi účinná technika, která nás přirozeně přivádí do našeho středu tím, že vytváří kruhovou energii. Pracuje s kvalitami 6. čakry – se zaměřením se na jednu věc a s otevřením se doširoka tomu, co všechno jsme schopni uvidět a pojmout. Je výborné dělat ji ráno s prázdným žaludkem. Začneme tak den ve svém středu a s vyjasněným vědomím. Meditace má 4 části po 15 minutách.

První fáze:
s otevřenýma očima běžíme na místě. Oči po celou dobu zaměřujeme na jeden bod ve výši očí (například nerovnost na zdi, suk na dřevěném trámu apod.) Paže jsou uvolněné podél těla. Kolena zvedáme co nejvýš to jde. Hluboký a rovnoměrný dech směruje energii. Zapomeňme na mysl a zapomeňme na své tělo. Jsme běžící energie.

Druhá fáze:
sedněme si se zavřenýma očima a uvolněně otevřeme ústa. Jemně kružme svým trupem od pánevního dna, krouživě na tu stranu, kterou si naše tělo vybere. Toto navede naši probuzenou energii do středu těla kolem pupíku.

Třetí fáze:
lehněme si na záda, otevřeme oči a s uvolněnou hlavou a povolenými svaly krku, pohybujme očima v kruhu po směru hodinových ručiček. Dělejme co největší kruhy jako bychom sledovali ručičku obrovských hodin a to nejrychleji jak je to jen možné. Je důležité, aby ústa zůstala otevřená a čelisti uvolněné a dech byl lehký a rovnoměrný. Toto centruje energii do našeho třetího oka.

Čtvrtá fáze:
zavřeme oči a buďme tiší v leže na zádech nebo v sedě.

gsm: 606 874 963
Daniel Srb

Novinky

05.04.2022

Sebehodnota je mojí přirozenou součástí vede Daniela Anna Andělová

Setkávání se bude konat v Angel's Studiu jednou za 14 dní a to v  úterý  anebo také v případě nutnosti - nevíme co bude na podzim, online.

17.02.2020

Amorův šíp, knihu objednávejte na:

Řád jako základ milostného života:

Má toto pojetí ještě vůbec nějaké opodstatnění po sexuální revoluci šedesátých let minulého století? 

Wilfried Nelles je toho názoru, že je základem každé vazby mezi dospělými lidmi. Bez ochoty vytvářet vazbu neumožňuje vztah žádný růst - ani v dobrých, ani špatných časech.

Rychlý kontakt

gsm

+420 608 212 728

e-mail

angels-studio@email.cz
angels-studio@seznam.cz

facebook youtube